Privacy verklaring

Privacyverklaring

Trichter BV gevestigd aan Sint Annalaan 60, 6217KC, Maastricht, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens: Sint Annalaan 60, 6217KC, Maastricht +31652343165

Michel Brull is de Functionaris Gegevensbescherming van Trichter BV hij is te bereiken via michel@trichter.nl

Deze privacyverklaring is voor het laatst aangepast op 7-10-2022.

Persoonsgegevens die wij verwerken

Trichter BV verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

Voor- en achternaam

Geslacht

Geboortedatum

Adresgegevens

E-mailadres

IP-adres

Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan te maken, in correspondentie en telefonisch

Locatiegegevens

Bankrekeningnummer

Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens uit je surfgedrag die wij verwerken:

Gegevens over jouw activiteiten op onze website

Gegevens over jouw surfgedrag over verschillende websites & social media platformen heen (bijvoorbeeld omdat dit bedrijf onderdeel is van een advertentienetwerk)

Internetbrowser en apparaat type

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Trichter BV verwerkt de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van jou:

gegevens van personen jonger dan 16 jaar Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de onlineactiviteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je ervan overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via 

info@magischmaastrichtvrijthof.nl dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Trichter BV verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

Het afhandelen van jouw betaling, Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder

Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren, Je te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten, Je de mogelijkheid te bieden een account aan te maken, Om goederen en diensten bij je af te leveren, Je te attenderen op interessante producten en diensten binnen jouw interesses

Trichter BV analyseert jouw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op jouw voorkeuren

Trichter BV volgt jouw surfgedrag (bijvoorbeeld omdat dit bedrijf onderdeel is van een advertentienetwerk) over verschillende websites waarmee wij onze producten en diensten afstemmen op jouw behoefte.

Geautomatiseerde besluitvorming

Trichter BV neemt wel op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van De Amsterdamse Winter B.V.) tussen zit. Trichter BV gebruikt de volgende computerprogramma’s of -systemen:

Ivengi / Hubspot: Dit/deze programma(‘s) is/zijn het centrale punt van alle persoonsgegevens. Hierin wordt alles uiterst goed beveiligd bewaard en kunnen wij indien gewenst gegevens aanpassen en/of verwijderen. Dit systeem zorgt er tevens voor dat Trichter BV je alleen bereikt met voor jou relevante informatie, producten en/of diensten.

Facebook: Vanuit Facebook krijgen we na toestemming je surfgedrag en interesses. Deze data gebruiken wij om ervoor te zorgen dat je geen ongewenste advertenties krijgt. Je zult dus alleen advertenties zien die interessant zijn voor jou.

Instagram: Vanuit Instagram krijgen we na toestemming je surfgedrag en interesses. Deze data gebruiken wij om ervoor te zorgen dat je geen ongewenste advertenties krijgt. Je zult dus alleen advertenties zien die interessant zijn voor jou.

Tiktok: Vanuit Tiktok krijgen we na toestemming je surfgedrag en interesses. Deze data gebruiken wij om ervoor te zorgen dat je geen ongewenste advertenties krijgt. Je zult dus alleen advertenties zien die interessant zijn voor jou.

Google: Vanuit Google krijgen we na toestemming je surfgedrag en interesses. Deze data gebruiken wij om ervoor te zorgen dat je geen ongewenste advertenties krijgt. Je zult dus alleen advertenties zien die interessant zijn voor jou.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Trichter BV bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:

Persoonsgegevens: wordt bewaard zolang je interesse toont binnen 1,5 jaar in de producten en diensten van Trichter BV Je behoudt het recht om deze gegevens aan te passen of te verwijderen wanneer je wilt.

Surf, website & social media gedrag: wordt bewaard zolang je interesse toont binnen 1,5 jaar in de producten en diensten van Trichter BV Je behoudt het recht om deze gegevens aan te passen of te verwijderen wanneer je wilt.

Delen van persoonsgegevens met derden

Trichter BV verkoopt jouw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. Trichter BV blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Trichter BV gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van je computer, tablet of smartphone. Trichter BV gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren. Daarnaast plaatsen we cookies die jouw surfgedrag bijhouden zodat we op maat gemaakte content en advertenties kunnen aanbieden.

Bij jouw eerste bezoek aan onze website hebben wij je al geïnformeerd over deze cookies en hebben we je toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

Zie voor een toelichting: https://veiliginternetten.nl/themes/situatie/cookies-wat-zijn-het-en-wat-doe-ik-ermee/

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Trichter BV en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar info@magischmaastrichtvrijthof.nl om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek. Trichter B.V. wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Trichter BV neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via info@magischmaastrichtvrijthof.nl